Ravitsemusneuvonta

Ravitsemusneuvonnassa analysoin ruoka- sekä aktiivipäiväkirjan. Sen perusteella teen ravitsemussuositukset ja –ohjeet vaihtoehtoineen. Käymme yhdessä läpi ruoka-aineiden koostumuksia, hyötyjä sekä haittoja, jotta tulevaisuudessa tehdään terveelliset valinnat itse. Projektiin kuuluu raportointi, esim. viikottain, jonka avulla seuraan suunnitelmien toteutumista. Projektin alussa ja lopussa tehdään kehon mittauksia, jotta tulokset voidaan todentaa.