Palvelut yrityksille

Tykytoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistyöorganisaatiot yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa.

Ammattitaitoisesti ja pitkäjänteisesti toteutettu tykytoiminta tukee osaltaan työssä jaksamista ja työkyvyn säilymistä sekä ehkäisee työkyvyttömyyttä. Samalla se parantaa yritysten kannattavuutta ja toimintakykyä kestävällä tavalla.

Työkykyä arvioidaan suhteuttaen ihmisen voimavarat työn vaatimuksiin. Voimavarat käsittävät terveyden ja toimintakyvyn, koulutuksen ja osaamisen, arvot ja asenteet sekä motivaation ja työtyytyväisyyden. Voimavarojen tarve riippuu työn ruumiillisista ja henkisistä vaatimuksista, työympäristöstä ja työyhteisöstä.

Tarjoamani tyky-toiminta yrityksille voi sisältää viikottaisia liikuntatuokioita, puolivuosittaisia liikunta/hyvinvointipäiviä, kuntotestauksia tai työergonomia-analyyseja. Liikuntatuokiot ja -päivät voivat sisältää joukkuelajeja, ryhmäliikuntaa tai luentoja. Liikunta kehittää lihaskuntoa, lisää kestävyyttä ja/tai parantaa koordinaatiota ja tasapainoa. Kuntotestauksessa osa-alueina on lihaskunto, liikkuvuus ja hapenkuljetuselimistön kunto. Työergonomiassa käsitellään yksilöä, esim. ryhtianalyysi, tai työympäristöä, esim. työskentelyasentoa tai työpistettä. Tyky-toiminta voidaan järjestää yrityksen tiloissa , liikuntakeskuksessa tai ulkona valinnan mukaan.